Các chương trình học

Nội dung đang được cập nhật!

Lịch khai giảng

Nội dung đang được cập nhật!

Chức năng - nhiệm vụ

Lượt xem: 12894 lần

Giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo, Tư vấn & Chuyển giao Công nghệ

1. Chức năng

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức các môn học thuộc chương trình phổ thông trung học và những trình độ cao hơn theo nhu cầu của người học và xã hội.

- Tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, có tính chất bồi dưỡng thường xuyên, liên tục về kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm cho mọi đối tượng có nhu cầu.

- Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ, giấy xác nhận cho học viên của Trung tâm đã hoàn thành các chương trình đào tạo theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Thực hiện các chương trình hợp tác, liên doanh, liên kết đào tạo và chuyển giao công nghệ với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, dạy nghềvà sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước

2. Nhiệm vụ

2.1. Tổ chức công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng kiến thức thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội ở các cấp độ như:

  • Chương trình ôn luyện kiến thức phổ thông.
  • Chương trình dạy bằng tiếng anh các môn học phổ thông cho các đối tượng có nhu cầu đi du học.
  • Các chương trình bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu của người học.
  • Các chương trình ôn luyện và bồi dưỡng năng khiếu: nhạc, họa, thể dục thể thao...
  • Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về công nghệ mới, kỹ thuật mới. Các chương trình tập huấn về sử dụng các trang thiết bị hiện đại, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, trợ giúp pháp lý, sử dụng sản phẩm an toàn...
  • Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các khoá đào tạo nguồn nhân lực ngắn hạn và dài hạn.

2.2. Tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, có tính chất bồi dưỡng thường xuyên, liên tục về kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm cho mọi đối tượng có nhu cầu.

2.3. Đẩy mạnh hoạt động công bố, quảng bá, giới thiệu và phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Tư vấn và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan.

2.4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Nhà trường giao.

Thời khóa biểu

Nội dung đang được cập nhật!

Tài liệu mới