Các chương trình học

Nội dung đang được cập nhật!

Lịch khai giảng

Nội dung đang được cập nhật!

Đội ngũ cán bộ - Giảng viên

Lượt xem: 34383 lần

DANH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA TRUNG TÂM 

 1. PGS.TS. Nông Quốc Chinh - Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học- Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm
 2. PGS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn - Phó hiệu trưởng trường ĐH Khoa học- UV Hội đồng Khoa học Trung tâm.
 3. TS. Nguyễn Đức Lạng - Phó hiệu trưởng trường ĐH Khoa học - UV Hội đồng Khoa học Trung tâm.
 4. PGS.TS. Trịnh Thanh Hải - Trưởng Phòng ĐT-KH & QHQT- UV Hội đồng Khoa học Trung tâm.
 5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy- Trưởng Khoa Toán- Tin - UV Hội đồng Khoa học Trung tâm.
 6. TS. Nguyễn Văn Đăng - Giám đốc - UV Hội đồng Khoa học Trung tâm.
 7. TS. Nguyễn Minh Tuấn - Phó giám đốc - UV Hội đồng Khoa học Trung tâm.

 

DANH SÁCH CÁC GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY, LUYỆN THI ĐẠI HỌC TẠI TRUNG TÂM

 MÔN TOÁN:

 1. TS. Trương Minh Tuyên - Giảng viên trường ĐH Khoa học- ĐHTN.
 2. TS. Ngô Văn Định- Giảng viên trường ĐH Khoa học- ĐHTN.
 3. ThS. Trần Ngọc Tú - Giáo viên Trung tâm
 4. ThS. Vũ Thành Kiên - Giáo viên Trung tâm

MÔN VẬT LÝ:

 1. TS. Nguyễn Văn Đăng- Giảng viên trường ĐH Khoa học -ĐHTN.
 2. ThS.NCS. Nguyễn Xuân Ca - Giảng viên trường ĐH Khoa học -ĐHTN.
 3. ThS. NCS. Lê Tiến Hà- Giảng viên trường ĐH Khoa học -ĐHTN.
 4. ThS. Phạm Trường Thọ - Giảng viên trường ĐH Khoa học -ĐHTN.
 5. CN. Nguyễn Viết Hoằng - Giảng viên trường CĐSP Thái Nguyên.

MÔN HÓA HỌC:

 1. TS. Phạm Thị Thắm - Giảng viên trường ĐH Khoa học -ĐHTN.
 2. TS. Tạ Hoàng Chính - Giảng viên trường ĐH Khoa học -ĐHTN.
 3. ThS. Nguyễn Thanh Hà - Giáo viên trường THPT Chuyên.
 4. ThS: Hoàng Mạnh Hùng - Giảng viên trường CĐSP Thái Nguyên.

MÔN NGỮ VĂN:

 1. TS. Lê Thị Ngân - Giảng viên trường ĐH Khoa học - ĐHTN.
 2. TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân - Giảng viên trường ĐH Khoa học - ĐHTN.
 3. ThS.NCS. Phùng Phương Nga - Giảng viên trường ĐH Khoa học - ĐHTN.
 4. ThS.NCS. Hoàng Tuyết Mai - Giảng viên trường ĐH Khoa học - ĐHTN.
 5. ThS. Nghiêm Thị Hồ Thu- Giảng viên trường ĐH Khoa học - ĐHTN.

MÔN LỊCH SỬ:

 1. ThS.NCS. Nguyễn Minh Tuấn - Giảng viên trường ĐH Khoa học -ĐHTN.
 2. ThS. Đỗ Hằng Nga - Giảng viên trường ĐH Khoa học -ĐHTN.

MÔN ĐỊA LÝ:

 1. ThS.NCS. Chu Thành Huy - Giảng viên trường ĐH Khoa học- ĐHTN.
 2. ThS. Hoàng Xuân Quyết - Giáo viên trường THPT Chuyên.

MÔN SINH HỌC:

 1. TS. Nguyễn Phú Hùng - Giảng viên trường ĐH Khoa học- ĐHTN.
 2. ThS. Đoàn Thị Bích Liên - Giáo viên trường THPT Chuyên.

MÔN TIẾNG ANH:

 1. ThS. Dương Thị Thảo - Giảng viên trường ĐH Khoa học- ĐHTN.
 2. ThS. Nguyễn Thị Quế - Giảng viên trường ĐH Khoa học- ĐHTN.

Thời khóa biểu

Nội dung đang được cập nhật!

Tài liệu mới